Działka 987,00 m2 , Sicienko, Kruszyn

Działka Sicienko - Kruszyn Sprzedaż

Numer oferty: DMMT-GS-1880
Cena 95 000 zł 96 zł/m2
gm. Sicienko, Kruszyn
Powierzchnia 987,00 m2

Działka Sicienko

Atrakcyjne działki budowlane położone na osiedlu domów jednorodzinnych.

Działki położone zaledwie kilka kilometrów od Bydgoszczy, w miejscowości Kruszyn.
Niedaleko działek znajduje się kompleks leśny.

Bezpośrednio przy działkach znajduje się prąd, natomiast woda, gaz oraz kanalizacja wymaga wykonania przyłączenia poprzez drogę gminną.

działka nr 115/49 - pow. 987 m2; cena 85 000 zł

działka nr 115/28 - pow. 1034 m2; cena 85 000 zł

działka nr 115/26 - pow. 1039 m2; cena 85 000 zł


Działka nr 115/49 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwała Rady Gminy Sicienko nr XXVI/177/05 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar wzdłuż drogi Bydgoszcz-Nakło, pomiędzy gruntami wsi Pawłówek, a drogą Osówiec-Kruszyn, w obrębie Kruszyn, gmina Sicienko. Zgodnie z zapisami powyższego mpzp, prezentowana działka leży w strefie MU3, a m.in jej zagospodarowanie zostało przedstawione w par.28 powyższej uchwały.
§ 28. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU1 (pow. ok. 0,11 ha), MU2 (pow. ok. 0,35 ha), MU3 (pow. ok. 0,32 ha) i MU4 (pow. ok. 0,19 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami z następującymi ustaleniami:


1) zakazuje się wprowadzania funkcji usługowych:a) niezwiązanych z funkcją mieszkaniową, które nie mogą współistnieć na jednej działce budowlanej z funkcją mieszkaniową, orazb) takich, które są określone w odrębnych przepisach prawa jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;


2) dopuszcza się podział terenów według rysunku planu:a) MU2 i MU3 - na maksymalnie 3 działki budowlane każdy z terenów,b) MU4 - na maksymalnie 2 działki budowlane;


3) dopuszcza się inny podział terenów niż określony na rysunku planu pod warunkiem zachowania parametrów określonych w § 6, ust. 2;


4) wymaga się zachowania maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 0,50, z tym, że funkcja usługowa nie może zajmować powyżej połowy powierzchni terenu działki budowlanej;


5) wymaga się zachowania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki = 30%;


6) wymaga się od zabudowy:a) nie przekraczania wysokości zabudowy do kalenicy dachu 8,0 m,b) dopuszcza się zabudowę garażową na granicy sąsiednich działek budowlanych o ile będzie ona zespolona z analogiczną zabudową po stronie sąsiedniej działki, co należy udokumentować jednocześnie składanym wnioskiem o pozwolenie na budowę,c) nachylenia połaci dachów od 30° do 45° z głównymi kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do dłuższych odcinków tylnych granic działek, z dopuszczeniem dachów budynków garażowych i do 20% powierzchni połaci dachów innych budynków o mniejszych spadkach,d) ograniczenia powierzchni zabudowy wolnostojących budynków garażowych na jednej działce budowlanej do 36 m²,e) kolorystyki pokrycia dachów zbliżonej do ciemnej ceglastej czerwieni, lub czerni z odcieniem brązu, lub brązu, lub ciemnej zieleni, z tym, że zakazuje się wprowadzania więcej niż jednej barwy pokrycia dachu na jednej działce budowlanej,f) uwzględnienia zakazu zabudowy na części terenu objętej strefą ochronną istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia, w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych dla zabudowy, do czasu przebudowy ww. linii na linię kablową (dotyczy MU2);


7) teren MU3 i części terenów MU2 i MU4 objęte strefą "W" ochrony archeologicznej - obowiązują wymagania określone w § 24 ust. 2;


8) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD2/ITx z wyjątkiem działki od strony północnej wydzielonej z terenu oznaczonego symbolem MU4, obsługiwanej z drogi dojazdowej oznaczonego symbolem KD4/ITx;


9) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, których wartość wzrośnie, w wysokości 15.

Działki nr 115/28 oraz 115/26 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwała Rady Gminy Sicienko nr XXVI/177/05 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar wzdłuż drogi Bydgoszcz-Nakło, pomiędzy gruntami wsi Pawłówek, a drogą Osówiec-Kruszyn, w obrębie Kruszyn, gmina Sicienko. Zgodnie z zapisami powyższego mpzp, prezentowane działki 115/28 oraz 115/26 leżą w strefie MN/MW2, a m.in ich zagospodarowanie zostało przedstawione w par.27 powyższej uchwały.

§ 27. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/MW1 (pow. ok. 1,60 ha), MN/MW2 (pow. ok. 1,24 ha) i MN/MW3 (pow. ok. 0,77 ha) ustala się przeznaczenie pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem domów wielopokoleniowych i związane z nią garaże na samochodowe pojazdy osobowe z następującymi ustaleniami:


1) zakazuje się wprowadzania funkcji niezwiązanych z funkcją mieszkaniową na działce, tj. zakazuje się budowy budynków o innych funkcjach niż mieszkalna i garażowa mieszkańców;


2) dopuszcza się podział terenów według rysunku planu:a) MN/MW1 - na maksymalnie 15 działek budowlanych,b) MN/MW2 - na maksymalnie 12 działek budowlanych,c) MN/MW3 - na maksymalnie 7 działek budowlanych;


3) dopuszcza się inny podział terenów niż określony na rysunku planu pod warunkiem zachowania parametrów określonych w § 6, ust. 2 oraz maksymalnej wielkości działki budowlanej 1200 m², z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w pkt 6 lit. b;


4) wymaga się zachowania maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 0,30;


5) wymaga się zachowania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki = 50%;


6) wymaga się od zabudowy:a) nie przekraczania wysokości zabudowy do kalenicy dachu 8,0 m,b) dopuszcza się łączenie do dwóch sąsiednich działek z budową jednego domu mieszkalnego jednorodzinnego (na działce budowlanej obejmującej dwie działki wydzielone z jednego terenu),c) dopuszcza się budowę budynków na styk z jedną z bocznych granic działki, wyłącznie w przypadku gdy taka zabudowa ma powstaą po drugiej stronie ww. granicy, co należy udokumentowaą jednocześnie składanym wnioskiem o pozwolenie na budowę;d) dopuszcza się zabudowę garażową na granicy sąsiednich działek budowlanych o ile będzie ona zespolona z analogiczną zabudową po stronie sąsiedniej działki, co należy udokumentowaą jednocześnie składanym wnioskiem o pozwolenie na budowę,e) nachylenia połaci dachów od 30° do 45° z głównymi kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do dłuższych odcinków tylnych granic działek, z dopuszczeniem dachów budynków garażowych i części budynku o mniejszych spadkach,f) ograniczenia powierzchni zabudowy wolnostojących budynków garażowych na jednej działce budowlanej do 36 m²,g) kolorystyki pokrycia dachów zbliżonej do ciemnej ceglastej czerwieni, lub czerni z odcieniem brązu, lub brązu, lub ciemnej zieleni, z tym, że zakazuje się wprowadzania więcej niż jednej barwy pokrycia dachu na jednej działce budowlanej,h) uwzględnienia zakazu zabudowy na części terenu objętej strefą ochronną istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia, w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych dla zabudowy, do czasu przebudowy ww. linii na linię kablową (dotyczy MN/MW1 i MN/MW3);


7) skrajne części czterech działek budowlanych od strony południowej objęte strefą "W" ochrony archeologicznej - obowiązują wymagania określone w § 24 ust. 2;


8) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem KD3/ITx terenów MN/MW1 i MN/MW3 a z drogi jw. KD4/ITx terenu MN/MW2;


9) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, których wartość wzrośnie, w wysokości 15.


Zapraszam do kontaktu!

Sebastian
Licencjonowany agent nieruchomości
kom. 537 245 262

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły oferty!

Pomożemy Ci na każdym etapie transakcji, łącznie z bezpłatną pomocą specjalisty w uzyskaniu kredytu bankowego, zgromadzeniem dokumentacji do notariusza i sprawami posprzedażowymi.

We współpracującej z naszym biurem kancelarii notarialnej otrzymasz 30% rabatu na taksę notarialną!

Nasze biuro jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza w Bydgoszczy. Sprawy nieruchomości są niezwykle istotne - zaufaj profesjonalistom!


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Agent


Wyślij zapytanie


Podobne oferty nieruchomości Bydgoszcz
Działka Sicienko 120 000 zł Sprzedaż
Działka Sicienko
gm. Sicienko
Powierzchnia: 1 854,00 m2
Działka Sicienko - Kruszyn 95 000 zł Sprzedaż
Działka Sicienko - Kruszyn
gm. Sicienko, Kruszyn
Powierzchnia: 987,00 m2
Działka Sicienko - Kruszyn 90 000 zł Sprzedaż
Działka Sicienko - Kruszyn
gm. Sicienko, Kruszyn
Powierzchnia: 986,00 m2
Działka Żnin (gw) 116 340 zł Sprzedaż
Działka Żnin (gw)
gm. Żnin (gw)
Powierzchnia: 831,00 m2
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]