Działka 986,00 m2 , Sicienko, Kruszyn

Działka Sicienko - Kruszyn Sprzedaż

Numer oferty: DMMT-GS-1961
Cena 90 000 zł 91 zł/m2
gm. Sicienko, Kruszyn
Powierzchnia 986,00 m2

Działka Sicienko

Atrakcyjna działka budowlana położona na osiedlu domów jednorodzinnych.
Działka położona zaledwie kilka kilometrów od Bydgoszczy, w miejscowości Kruszyn.
Niedaleko działki znajduje się kompleks leśny.

Przy działce są główne media, takie jak woda, prąd, gaz oraz kanalizacja.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwała Rady Gminy Sicienko nr XXVI/177/05 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar wzdłuż drogi Bydgoszcz-Nakło, pomiędzy gruntami wsi Pawłówek, a drogą Osówiec-Kruszyn, w obrębie Kruszyn, gmina Sicienko. Zgodnie z zapisami powyższego mpzp, prezentowana działka leży w strefie MU2, a m.in jej zagospodarowanie zostało przedstawione w par.28 powyższej uchwały.

§ 28. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU1 (pow. ok. 0,11 ha), MU2 (pow. ok. 0,35 ha), MU3 (pow. ok. 0,32 ha) i MU4 (pow. ok. 0,19 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami z następującymi ustaleniami:


1) zakazuje się wprowadzania funkcji usługowych:a) niezwiązanych z funkcją mieszkaniową, które nie mogą współistnieć na jednej działce budowlanej z funkcją mieszkaniową, orazb) takich, które są określone w odrębnych przepisach prawa jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;


2) dopuszcza się podział terenów według rysunku planu:a) MU2 i MU3 - na maksymalnie 3 działki budowlane każdy z terenów,b) MU4 - na maksymalnie 2 działki budowlane;


3) dopuszcza się inny podział terenów niż określony na rysunku planu pod warunkiem zachowania parametrów określonych w § 6, ust. 2;


4) wymaga się zachowania maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 0,50, z tym, że funkcja usługowa nie może zajmować powyżej połowy powierzchni terenu działki budowlanej;


5) wymaga się zachowania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki = 30%;


6) wymaga się od zabudowy:a) nie przekraczania wysokości zabudowy do kalenicy dachu 8,0 m,b) dopuszcza się zabudowę garażową na granicy sąsiednich działek budowlanych o ile będzie ona zespolona z analogiczną zabudową po stronie sąsiedniej działki, co należy udokumentować jednocześnie składanym wnioskiem o pozwolenie na budowę,c) nachylenia połaci dachów od 30° do 45° z głównymi kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do dłuższych odcinków tylnych granic działek, z dopuszczeniem dachów budynków garażowych i do 20% powierzchni połaci dachów innych budynków o mniejszych spadkach,d) ograniczenia powierzchni zabudowy wolnostojących budynków garażowych na jednej działce budowlanej do 36 m²,e) kolorystyki pokrycia dachów zbliżonej do ciemnej ceglastej czerwieni, lub czerni z odcieniem brązu, lub brązu, lub ciemnej zieleni, z tym, że zakazuje się wprowadzania więcej niż jednej barwy pokrycia dachu na jednej działce budowlanej,f) uwzględnienia zakazu zabudowy na części terenu objętej strefą ochronną istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia, w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych dla zabudowy, do czasu przebudowy ww. linii na linię kablową (dotyczy MU2);


7) teren MU3 i części terenów MU2 i MU4 objęte strefą "W" ochrony archeologicznej - obowiązują wymagania określone w § 24 ust. 2;


8) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD2/ITx z wyjątkiem działki od strony północnej wydzielonej z terenu oznaczonego symbolem MU4, obsługiwanej z drogi dojazdowej oznaczonego symbolem KD4/ITx;


9) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, których wartość wzrośnie, w wysokości 15.Zapraszam do kontaktu!

Sebastian
Licencjonowany agent nieruchomości
kom. 537 245 262

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły oferty!

Pomożemy Ci na każdym etapie transakcji, łącznie z bezpłatną pomocą specjalisty w uzyskaniu kredytu bankowego, zgromadzeniem dokumentacji do notariusza i sprawami posprzedażowymi.

We współpracującej z naszym biurem kancelarii notarialnej otrzymasz 30% rabatu na taksę notarialną!

Nasze biuro jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza w Bydgoszczy. Sprawy nieruchomości są niezwykle istotne - zaufaj profesjonalistom!

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Agent


Wyślij zapytanie


Podobne oferty nieruchomości Bydgoszcz
Działka Sicienko 120 000 zł Sprzedaż
Działka Sicienko
gm. Sicienko
Powierzchnia: 1 854,00 m2
Działka Sicienko - Kruszyn 95 000 zł Sprzedaż
Działka Sicienko - Kruszyn
gm. Sicienko, Kruszyn
Powierzchnia: 987,00 m2
Działka Sicienko - Kruszyn 90 000 zł Sprzedaż
Działka Sicienko - Kruszyn
gm. Sicienko, Kruszyn
Powierzchnia: 986,00 m2
Działka Sicienko 192 500 zł Sprzedaż
Działka Sicienko
gm. Sicienko
Powierzchnia: 1 750,00 m2
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]